Vården på Johannes Bäcks grav

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ingvar Dahlbacka
Redaktörer: Ingvar Dahlbacka, Brita Jern
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2019
Förläggare: SLEF-Media
Moderpublikationens namn: Hemåt. Evangelisk årsbok 2019
Artikelns första sida, sidnummer: 161
Artikelns sista sida, sidnummer: 171
ISBN: 978-952-5578-75-1
ISSN: 0356-0929


Nyckelord

church history

Senast uppdaterad 2020-10-07 vid 03:40