The end of the world as we know it. Theoretical perspectives on apocalyptic science fiction

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petter Skult
Förläggare: Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2019
Antal sidor: 207
ISBN: 978-951-765-921-5
eISBN: 978-951-765-922-2


Abstrakt

Avhandlingen är en litteraturhistorisk analys av ett urval
post-apokalyptiska science-fiction verk, och samtidigt ett första steg i
skapandet av en ny litterär teori. Post-apokalyptisk litteratur skrivs
för att kommentera på katastrofer eller ändringar som författaren
förnimmar i sin samtid: de ska inte läsas som försök att förutspå en
framtid, utan som reflektion på samtiden. Författarna kan selektivt
bestämma vem som överlever apokalypsen och hur de reagerar på den nya
post-apokalyptiska verkligheten. Genom dessa överlevare kan författaren
föra fram sina egna värden och värderingar.Det krävs dock en ny slags litteraturteori för att kunna föra en
givande diskussion om dessa värden. I avhandlingen diskuteras hur
begreppet apokalyps behandlas inom den dominanta postmoderna diskursen.
Vissa teoretiker påstår att vi lever i en slags permanent
post-apokalyps, där allting är en traumatisk återspegling av det
förflutna, utan hopp om förändring eller framtid. Baudrillard påstår att
apokalypsen inte kan ’avtäcka’ (i den ursprungliga grekiska betydelsen
av ordet ’apokalyps’) något alls, eftersom det inte finns någon sanning
under simulationen. En annan synvinkel kommer från Francis Fukuyama, som
i Historiens slut och den sista människan (1992) påstod att kampen
mellan olika samhällssystem tagit slut i och med Sovjetunionens fall,
och att alla så småningom kommer att anamma den marknadsekonomiska
liberala demokratin. Av den här orsaken är det särskilt viktigt att en
ny, post-postmodern teori formas, som bättre kan handskas med de
utmaningar som vi står inför idag – till exempel klimatförändring.Avhandlingen tar det första steget i skapandet av denna nya teori,
genom en analys av flera samtida författare, bland annat Cormac
McCarthys Vägen (2006) och Margaret Atwoods MaddAddam-trilogi
(2003-2013). I en värld där värderingar dominerar spelar kulturpåverkare
en särskilt viktig roll, ifall en ny gemensam värdegrund ska kunna
skapas innan det är för sent.


Nyckelord

post-apocalyptic, Post-modernism, science fiction


Dokument


Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 03:16