Arvot ja ekosysteemit turkulaisissa organisaatioissa

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johnny Långstedt, Julius Manninen
Förläggare: Turun kaupunki
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Kaupunkitutkimusohjelma. TUTKIMUSKATSAUKSIA
Volym: 2019
Nummer: 4
eISSN: 1799-5124


Abstrakt

Not applicable


Nyckelord

management, personal values

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 04:33