Student teachers' experiences of action research-based projects: two cases within pre-service teacher education in Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marina Bendtsen, Gunilla Eklund, Liselott Forsman, Michaela Pörn
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Educational Action Research
eISSN: 1747-5074

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 06:01