Hållbar utveckling och lärande i slöjd

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marie Deborah Koch, Eva Ahlskog-Björkman
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
Volym: 39
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 185
Artikelns sista sida, sidnummer: 197
eISSN: 1891-5949


Nyckelord

aesthetic learning, sloyd, sustainable development


Dokument


Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 04:18