Kyrka, väckelserörelse och HLBTQ-identitet.: Två berättelser.

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eetu Kejonen
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Teologinen Aikakauskirja
Volym: 124
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 223
Artikelns sista sida, sidnummer: 235


Nyckelord

Queer Theology, Systematic Theology, Theology and Sexuality

Senast uppdaterad 2019-09-12 vid 03:17