Coastal habitats and their importance for the diversity of benthic communities: A species- and trait-based approach

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christina Henseler, Marie C. Nordström, Anna Törnroos, Martin Snickars, Laurene Pecuchet, Martin Lindegren, Erik Bonsdorff
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Estuarine, Coastal and Shelf Science
Volym: 226


Dokument


Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 05:04

Dela länk