Safety study of single-dose intravenously administered DOTA-Siglec-9 peptide in Sprague Dawley rats

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Chrusciel P, Yatkin E, Li X-G, Jaakkola U-M, Knuuti J, Jalkanen S, Roivainen A
Förläggare: Sage
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: International Journal of Toxicology
Volym: 38
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 4
Artikelns sista sida, sidnummer: 11

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 07:17