Världens bästa ungdomsarbete och världens sämsta gudstjänster? Finlands Evangelisk-lutherska kyrkas konfirmandarbete som "Den perfekta ön"

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Patrik Hagman
Editors: Josef Forsling, Caroline Gustavsson, Fredrik Wenell
Place: Örebro
Publication year: 2019
Book title: "Man ska vara sig själv". En bok om ungdomar, tro och delaktighet
Title of series: Tro & Liv. Skriftserie
Number in series: 9
Start page: 115
End page: 132
ISBN: 978-91-7999-692-5
ISSN: 1403-2856

Last updated on 2020-02-07 at 04:02