An evaluation of the capability of nanomodified vermiculite to in situ ammonium removal from landfill leachate

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rama M., Laiho T., Eklund O., Wärnå J.
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Environmental Technology and Innovation
Volym: 14
Artikelns första sida, sidnummer: 100340


Nyckelord

Chemical Engineering

Senast uppdaterad 2019-08-12 vid 02:43