Modersmålsämnet i folk- och grundskola - stoffurval, emfas och omfattning

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sven-Erik Hansén
Editors: Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
Place: Åbo
Publication year: 2019
Publisher: Åbo Akademis förlag
Book title: Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning
Start page: 13
End page: 30
ISBN: 978-951-765-926-0


Abstract

Modersmålsämnets mål, position i timplanen och innehållslig fördelning på olika moment har
inte enbart bestämts påinom en skolintern arena
utanäven i en vid, samhällelig kontext.
Avsikten med återbesöket i modersmålsämnets utveckling är att peka
på utvecklingslinjer som be­lyser skiften i ämnets struktur, innehåll och
utrymme och som vid givna tid­punkter definierat ämnet och dess revir. Studierna, som artikeln bygger på, karakteriseras som en innehållsanalys av
varierade slag av läroplansdokument i läroplanstexter och läroböcker för den
svenskspråkiga folk- och grundskolan i Finland, från etab­le­ringen av
folkskolan 1866 till införandet av grundskolan under 1970-talet. Resultaten
visar att fram till grundskolan domineras ämnet av en formalistisk språksyn som
exempelvis betyder att undervisningen avgränsas i separata moment. Resultaten
avslöjar också att läroböckernas, inte läroplansreformernas omloppstid, reglerar tempot i ämnets
utveckling. Förändringar inträffar i första hand då en ny lärobok tas i bruk
och flera av de mest använda läroböckerna betraktas som användbara genom flera
läro­plansreformer.


Keywords

modersmålsämnet, läroplan, folkskola, grundskola

Last updated on 2020-04-06 at 05:48