BREXIT: Lähtemisen sietämätön keveys

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Markku Suksi
Förläggare: Tejuka
Förlagsort: Teuva
Publiceringsår: 2019
Tidskriftsakronym: Tejuka
Nummer: 40/2019
Artikelns första sida, sidnummer: 2
Artikelns sista sida, sidnummer: 2
eISSN: 1795-9764


Abstrakt

A column in a local newspaper about disinformation in the Brexit context.


Nyckelord

European Union (EU)

Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 04:34