In sickness or in health? Register-based evidence on partners' mutual receipt of sickness allowance and disability pension

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Saarela, Maria Stanfors, Mikael Rostila
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Social Science and Medicine
Volym: 240
eISSN: 1873-5347

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 04:20