Professional care at home: patient-centredness, interprofessionality and effectivity? A scoping review

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heli Vaartio-Rajalin, Lisbeth Fagerström
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Health and Social Care in the Community
Volym: 27
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 270
Artikelns sista sida, sidnummer: 288
eISSN: 1365-2524


Nyckelord

hospital-at-home


Dokument


Senast uppdaterad 2020-14-07 vid 06:40

Dela länk