Multilingual dyslexia in university students: Reading and writing patterns in three languages

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lindgrén Signe-Anita, Laine Matti
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Clinical Linguistics & Phonetics
Volym: 25
Nummer: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 753
Artikelns sista sida, sidnummer: 766


Nyckelord

dyslexia, error analysis, L2 writing, language proficiency, Multilingualism, Orthographic depth, phonology, poor reading, Reading, reading difficulties, reading skills, Writing

Senast uppdaterad 2020-25-01 vid 03:13