The adaptation of an adult group screening test for dyslexia into Finland-Swedish: Normative data for university students and the effects of language background on test performance

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lindgrén Signe-Anita, Laine Matti
Förläggare: Wiley
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Scandinavian Journal of Psychology
Tidskriftsakronym: sjop
Volym: 48
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 419
Artikelns sista sida, sidnummer: 432


Nyckelord

bilingualism, dyslexia, higher education, screening test, test adaptation

Senast uppdaterad 2020-22-01 vid 04:20