Rapid desorption of CO2 from deep eutectic solvents based on polyamines at lower temperatures: an alternative technology with industrial potential

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mukesh C., Khokarale S. G., Virtanen P., Mikkola J.-P.,
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Sustainable Energy Fuels
Volym: 3
Nummer: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 2125
Artikelns sista sida, sidnummer: 2134


Nyckelord

Chemical Engineering

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 03:43