A morpholinium ionic liquid for rice straw pretreatment to enhance ethanol production

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mohammadi M., Shafiei M., Abdolmaleki A., Karimi K., Mikkola J.-P., Larsson C.,
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Industrial Crops and Products
Volym: 139
Artikelns första sida, sidnummer: 111494

Senast uppdaterad 2019-11-12 vid 03:06