Screening of ion exchange resin catalysts for epoxidation of oleic acid under the influence of conventional and microwave heating

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Freites A., Tolvanen P., Oger A., Eränen K., Leveneur S., Mikkola J.-P., Salmi T.,
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Journal of Chemical Technology and Biotechnology
Volym: 94
Artikelns första sida, sidnummer: 3020
Artikelns sista sida, sidnummer: 3031

Senast uppdaterad 2019-14-11 vid 03:50