Special issue: Nordic utopias and dystopias

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pia Ahlbäck, Toni Lahtinen, Nicole Pohl
Redaktörer: Pia Ahlbäck, Toni Lahtinen, Nicole Pohl
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Penn State University Press
Seriens namn: Utopian Studies
Nummer i serien: 2
Volym: 30
ISSN: 2154-9648

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 04:05