"Young Women Dominate the Blogosphere". Portrayals of Teenage Girl Bloggers in Swedish Media

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Charlotte Palmgren
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Ethnologia Scandinavica
Volym: 49
Artikelns första sida, sidnummer: 130
Artikelns sista sida, sidnummer: 142

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 09:40