Did following the election campaign educate or confuse voters?

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lauri Rapeli, Kim Strandberg
Redaktörer: Kimmo Grönlund, Kim Strandberg
Förläggare: The Social Science Research Institute
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Moderpublikationens namn: Voting and public opinion in Finland: The parliamentary election of 2019
Artikelns första sida, sidnummer: 40
Artikelns sista sida, sidnummer: 45

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 05:26