Did following the election campaign educate or confuse voters?

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lauri Rapeli, Kim Strandberg
Redaktörer: Kimmo Grönlund, Kim Strandberg
Förläggare: The Social Science Research Institute
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Förläggare: The Social Science Research Institute, Åbo Akademi University
Moderpublikationens namn: Voting and public opinion in Finland : The parliamentary election of 2019
Artikelns första sida, sidnummer: 40
Artikelns sista sida, sidnummer: 45
ISBN: 978-952-12-3845-1
eISBN: 978-952-12-3846-8

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 04:18