Disruptive innovations and the challenges for Banking

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Kjellman, Tom Björkroth, Taisto Kangas, Risto Taino, Thomas Westerholm
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: International Journal of Financial Innovation in Banking
Volym: 2
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 232
Artikelns sista sida, sidnummer: 249


Nyckelord

banking

Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 04:15