Forskningsbaserade kartläggnings- och interventionsmaterial i matematik för elever i Svenskfinland

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulrika Ekstam, Heidi Hellstrand, Johan Korhonen, Pirjo Aunio
Förläggare: Niilo Mäki Instituutti
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Tidskrift om lärande och inlärningssvårigheter. NMI Bulletin
Volym: 29
Artikelns första sida, sidnummer: 59
Artikelns sista sida, sidnummer: 79


Nyckelord

inlärningssvårigheter i matematik, matematik


Dokument


Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 04:33

Dela länk