Hexadecane hydrocracking for production of jet fuels from renewable diesel over and metal modified H-Beta-zeolites

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kaka Khel T., Mäki-Arvela P., Azkaar M., Vajglova Z., Aho A., Hemming J., Peurla M., Eränen K., Kumar N., Murzin D. Yu.
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Molecular Catalysis


Senast uppdaterad 2020-25-01 vid 02:44