Silver Arms and Silk Heads: Medieval Reliquaries in the Nordic Countries

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lahti Sofia
Förläggare: Åbo Akademis förlag - Åbo Akademi University Press
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Antal sidor: 446
ISBN: 978-951-765-932-1
eISBN: 978-951-765-933-8


Nyckelord

Christian saints--Cult, medieval art, medieval churches, Medieval Scandinavia, relics, reliquaries

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 03:15