Kreativt skrivande i skolan: förhandlingar om utrymme för elevens eget skrivande vid skrivsamtal

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Siv Björklund, Mindy Svenlin
Editors: Heidi Höglund, Sofia Jusslin, Matilda Ståhl, Anders Westerlund
Place: Åbo
Publication year: 2019
Publisher: Åbo Akademis förlag
Book title: Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
Start page: 87
End page: 101
ISBN: 978-951-765-926-0
eISBN: 978-951-765-927-7


Abstract

Skrivande i skolan har generellt uppfattats som en typisk skolaktivitet med
vanligtvis liten förankring i de autentiska sammanhang vilka automatiskt
uppmuntrar till utveckling i det egna skrivandet. Utrymme för elevens eget
skrivande och kreativitet i skolmiljö står i fokus i den här fallstudien. Syftet är att
studera hur handledare och elever under skrivsamtal i årskurs fem uttrycker och
diskuterar sekvenser i samtalet som ger utrymme för elevens eget skrivande och
kreativitet. Artikeln belyser det kreativa skrivandet i skolan och fördjupar
förståelsen för elevers sätt att tänka om skrivande. Studien är en materialdriven
fallstudie, där analysen av samtalen är inriktad på att identifiera diskurser där
elevens eget skrivande lyfts fram. Resultaten visar på två diskurser: en
beskrivande och detaljrik diskurs samt en diskurs som kännetecknas av fantasi
och frihet. Diskurserna visar på två olika sätt att förstå det kreativa skrivandet
som tänkbara vägar att möjliggöra och förstärka det kreativa skrivandet i skolan.


Keywords

diskurssianalyysi, skrivpedagogik

Last updated on 2020-05-08 at 05:38