Förståelse från insidan - Sextio år av Samhällsvetenskapens idé

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jonas Ahlskog, Olli Lagerspetz
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen


Dokument


Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 04:26