Poliittiset skandaalit ja lyhyen aikavälin vaihtelut poliittisessa luottamuksessa

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kim Strandberg
Redaktörer: Maria Bäck, Elina Kestilä-Kekkonen
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Valtiovarainministeriö
Moderpublikationens namn: Poliittinen ja sosiaalinen luottamus : Polut, trendit ja kuilut
Seriens namn: Valtiovarainministeriön julkaisuja
Nummer i serien: 2019:31
Artikelns första sida, sidnummer: 49
Artikelns sista sida, sidnummer: 61
ISBN: 978-952-367-013-6
eISBN: 978-952-367-012-9
ISSN: 1459-3394


Nyckelord

Political scandal, Political trust

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 05:51