Poliittiset skandaalit ja lyhyen aikavälin vaihtelut poliittisessa luottamuksessa

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kim Strandberg
Editors: Maria Bäck, Elina Kestilä-Kekkonen
Place: Helsinki
Publication year: 2019
Publisher: Valtiovarainministeriö
Book title: Poliittinen ja sosiaalinen luottamus : Polut, trendit ja kuilut
Title of series: Valtiovarainministeriön julkaisuja
Number in series: 2019:31
Start page: 49
End page: 61
ISBN: 978-952-367-013-6
eISBN: 978-952-367-012-9
ISSN: 1459-3394


Keywords

Political scandal, Political trust

Last updated on 2019-14-10 at 06:30