Luottamus Euroopan Unioniin

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Thomas Karv, Tapio Raunio
Editors: Maria Bäck, Elina Kestilä-Kekkonen
Place: Helsinki
Publication year: 2019
Publisher: Valtiovarainministeriö
Book title: Poliittinen ja sosiaalinen luottamus : polut, trendit ja kuilut
Title of series: Valtiovarainministeriön julkaisuja
Number in series: 2019:31
Start page: 218
End page: 238
ISBN: 978-952-367-013-6
eISBN: 978-952-367-012-9
ISSN: 1459-3394


Abstract

Luottamus
Euroopan unioniin (EU) on ollut koetuksella viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Luottamuspulan taustalla on globaali finanssikriisi ja sitä seurannut euron
kriisi. Viime vuosina puolestaan turvapaikanhakijoiden sijoittaminen sekä
Brexit ovat luoneet jännitteitä jäsenvaltioiden välille, herättäen samalla
vakavia kysymyksiä koko integraation tulevaisuudesta. Näiden kriisien myötä
luottamus unioniin ja sen instituutioihin on laskenut enemmistössä
jäsenvaltioita. Tässä luvussa analysoidaan laajoilla kyselyaineistoilla
kansalaisten luottamusta unioniin ja keskustellaan luottamuksesta EU:ta kohtaan
osana yleisempiä poliittisen luottamuksen kehitystrendejä. Luvussa vertaillaan
niin kaikkia unionin jäsenvaltioita, euroalueen maita kuin Pohjoismaita. Erityisesti
tarkastellaan suomalaisten luottamusta unioniin ja sitä selittäviä
tekijöitä.


Keywords

Euroopan unioni., Finland, European integration, Political trust

Last updated on 2020-06-07 at 03:53