Milner, Henry: The Internet Generation: Engaged Citizens of Political Dropouts?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rapeli Lauri
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Politiikka
Volym: 52
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 253
Artikelns sista sida, sidnummer: 254

Senast uppdaterad 2020-07-08 vid 07:44