Review of The Internet Generation: Engaged Citizens or Political Dropouts (Milner Henry)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rapeli Lauri
Förläggare: Taylor and Francis
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Journal of Political Science Education
Volym: 7
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 129
Artikelns sista sida, sidnummer: 131

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 05:02