Milner Henry: The Internet Generation: Engaged Citizens of Political Dropouts?

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rapeli Lauri
Förläggare: Taylor and Francis
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Journal of Political Science Education
Volym: 7
Nummer: 1

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 03:45