Kansalaisosallistumisen uudet muodot ja vaikuttavuus

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Maija Jäske, Lauri Rapel
Förläggare: Turun kaupungin kaupunkitutkimusohjelma
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2018
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 7

Senast uppdaterad 2020-02-06 vid 03:18