Hollywood pätevöittää presidentiksi

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rapeli Lauri
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: STT
Nummer: June

Senast uppdaterad 2020-18-02 vid 03:28