Närhetens semantik. Strategier för personreferens i icke-normenliga förhållanden och familjer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Alexis Rancken
Förläggare: Föreningen Lambda Nordica
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Lambda Nordica
Volym: 23
Nummer: 3-4
Artikelns första sida, sidnummer: 95
Artikelns sista sida, sidnummer: 121
eISSN: 2001-7286


Nyckelord

Gender and Queer Studies, Gender and sexuality, Kinship

Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 06:31