MIK på Grundlärarprogrammet : Skol- och högskolebibliotekarier i samverkan

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Dahlqvist C, Andersson H, Tejera P
Publiceringsår: 2017
Moderpublikationens namn: Presentation på konferensen Medie- och informationskunnighet, MIK


Nyckelord

Educational Sciences, informationskompetens, informationskunnighet, Medie- och informationskunnighet, Utbildningsvetenskap

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 03:10