Att förhandla om tolkningar – ungdomars filmskapande tolkningsarbete av poesi

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Heidi Höglund
Editors: Anna Nordenstam, Suzanne Parmenius-Swärd
Publication year: 2019
Publisher: Natur och kultur
Book title: Svensklärarföreningens årsskrift 2018. Digitalt
Title of series: Svensklärarserien
Number in series: 241
Start page: 194
End page: 207
ISBN: 978-91-27-45738-6


Abstract

I diskussionen om svenskämnets litteraturundervisning får "nya" medier, multimodalitet och elevers (fritids)textvärldar allt större uppmärksamhet. Det är nästintill ofrånkomligt att diskutera en samtida litteraturundervisning utan att förhålla sig till ett bredare kulturellt och medialt sammanhang. En samtida textkultur, inklusive digital teknologi, möjliggör nya meningsskapande resurser för på vilka sätt elever skapar mening med litteratur vilket i sin tur innebär nya möjligheter för litteraturundervisningen. I artikeln är avsikten att diskutera didaktiska potentialer i en litteraturundervisning som använder estetiska bearbetningar och olika konstformer som meningsskapande resurs genom att ge exempel på hur bild- och filmskapande arbete kan användas som meningsskapande resurs i ungdomars möte med poesi.


Keywords

arts‐based methods, litteraturdidaktik, multimodalitet, poesididaktik

Last updated on 2020-22-09 at 05:47