Upptäckande skrivning – metaspråkliga samtal och arbete med upptäckande skrivande i förskolan

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hilde Hofslundsengen, Maria Magnusson, Elisabeth Mellgren, Ria Heilä-Ylikallio, Bente E. Hagtvet
Redaktörer: Martina Norling, Maria Magnusson
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Liber
Moderpublikationens namn: Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan - flerdimensionella perspektiv
Artikelns första sida, sidnummer: 156
Artikelns sista sida, sidnummer: 167
ISBN: 978-91-47-12818-1

Senast uppdaterad 2020-12-08 vid 04:15