Kommunal förvaltning som politisk aktör : Ett perspektiv på policy och förändring inom förskollärarprofessionen

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anita Eriksson, Ann-Katrin Svensson, Dennis Beach
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Pedagogisk Forskning I Sverige
Volym: 24
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 28
eISSN: 1401-6788

Senast uppdaterad 2020-20-01 vid 04:46

Dela länk