Förskolepersonals tal om ansvar i relation till den förtydligade ansvarsstrukturen i svensk förskolepolicy

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anita Eriksson, Ann-Katrin Svensson, Dennis Beach
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Educare
Volym: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 87
Artikelns sista sida, sidnummer: 112
eISSN: 1653-1868

Senast uppdaterad 2020-13-08 vid 04:43