Fighting misperceptions and doubting journalists' objectivity: A review of fact-checking literature

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sakari Nieminen, Lauri Rapeli
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Political Studies Review
Volym: 17
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 296
Artikelns sista sida, sidnummer: 309

Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 06:32