Viranhaltijoiden suhtautuminen kuntalaisosallistumisen lisäämiseen kuntahallinnossa

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Värttö Mikko, Lauri Rapeli
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Hallinnon Tutkimus
Volym: 38
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 127
Artikelns sista sida, sidnummer: 141

Senast uppdaterad 2019-19-10 vid 04:51