Vad gör du just nu? En studie av statusuppdateringar på Facebook

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Collin Lotta
Redaktörer: Sinikka Niemi, Pirjo Söderholm
Förlagsort: Joensuu
Publiceringsår: 2011
Förläggare: University of Eastern Finland
Moderpublikationens namn: Svenskan i Finland 12
Seriens namn: Publications of the University of Eastern Finland. Reports and studies in education, humanities, and theology
Nummer i serien: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 35
Artikelns sista sida, sidnummer: 42
ISBN: 978-952-61-0472-0
ISSN: 1798-5641

Senast uppdaterad 2020-12-08 vid 06:00