Språkval i statusuppdateringar på Facebook

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Collin Lotta
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Språkbruk
Volym: 2010
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 17
Artikelns sista sida, sidnummer: 21

Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 04:54