Utveckling i webbdiskussion: en jämförelse av kontext, funktion och form i diskussionsforum om diabetes 2001 och 2006

A4 Conference proceedings


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Collin Lotta
Editors: Jan Lindström, Pirjo Kukkonen, Camilla Lindholm, Åsa Mickwitz
Place: Helsingfors
Publication year: 2008
Publisher: Nordica Helsingiensia
Book title: Svenskan i Finland 10
Title of series: Svenskan i Finland
Number in series: 10
Start page: 43
End page: 54
ISBN: 978-952-10-4634-6
ISSN: 1795-4428

Last updated on 2020-24-09 at 06:51