I can fly. Juxtaposition lärarutbildare – klasslärarstuderande. Konstbaserade lärprocesser som bildkonstdidaktisk erfarenhet

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hannah Maj Kaihovirta
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Journal for Research in Arts and Sports Education
Volym: 2
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 86
Artikelns sista sida, sidnummer: 107

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 05:06