Om äldrevård, om rädsla och om att bryta ned vårdens mening

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ylva Gustafsson
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2019
Tidskrift: Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 42
Artikelns sista sida, sidnummer: 48


Nyckelord

Äldrevård


Dokument


Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 08:11